Parzellierung
Peja Firmanlogo
Planimetria e parcelave

Planifikimi i shtëpive, infrastruktura si dhe faza e realizimit ka filluar. Tani kemi filluar edhe me shitjen e shtëpive. Klientët e mundshëm kanë mundësinë që nga 145 truajt e ndryshëm të zgjedhin vetë parcelën që dëshirojnë ku do të ndërtohet shtëpia e tyre që ëndërrojnë. Rezervimet e shumta premtojnë një fillim të shpejtë ndërtimi në shkallë të gjerë.

Sipërfaqja e truallit: 104.798 metër katrorë
Zona e trafikut: 25.610 metër katrorë
Sipërfaqja për shitje: 79.188 qm katrorë

Numri i përgjithshëm i truajve: rreth 145 truaj

parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S1
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 515,36 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S2
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 519,06 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S3
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 523,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S4
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 527,77 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S5
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 529,86 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S6
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 526,12 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S7
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 526,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S8
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 527 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S9
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 528,14 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S10
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 529,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S11
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 527,45 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S12
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 523,77 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S13
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 518,15 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S14
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 530,53 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S15
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 568,93 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S16
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 525 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S17
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 568 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S18
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 564,98 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S19
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S20
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S21
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 550,05 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S22
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 496,07 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S23
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S24
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S25
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S26
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S27
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 497,42 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S28
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 496,62 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S29
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S30
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S31
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S32
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S33
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 500 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S34
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 492 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S35
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 564,37 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S36
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S37
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S38
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S39
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S40
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S41
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 563,85 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S42
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 524,07 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S43
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S44
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S45
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S46
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S47
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S48
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 537,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S49
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 538 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S50
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S51
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S52
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S53
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S54
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S55
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S56
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 532,62 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S57
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,87 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S58
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,50 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S59
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,50 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S60
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,50 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S61
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,50 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S62
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,50 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S63
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 531,92 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S64
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 562,49 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S65
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S66
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S67
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S68
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S69
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S70
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: të shitura
Madhësi: 561 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S71
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 592 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S72
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 576,95 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S73
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S74
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S75
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S76
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S77
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S78
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S79
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 546 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S80
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,39 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S81
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S82
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S83
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S84
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S85
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S86
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 522,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S87
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: i rezervuar
Madhësi: 554 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S88
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,2 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S89
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 565,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S90
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 565,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S91
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 565,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S92
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 565,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S93
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 565,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S94
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 562 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S95
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 546,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S96
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 522,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S97
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 522,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S98
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 522,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S99
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 522,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S100
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 512 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S101
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 519,11 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S102
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 522,5 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S103
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 517,26 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S104
Kategori: Deluxe
Inspirohuni nga një pamjë si pejzazhë rne një pamjë të bukur nga malët me një rrëthin dhe nje pamjë ka qyeteti i Pejës .Barcela është një pjes e madhe e një artit te madhe ku e keni një shikim krejtë ka Qytetit, Barcëla ofron një luxs për një kopsht më një mjaft vënd. Barcela është ideal për Party, mbrëmjë grilli dhe të kalosh një kohë ndër qjelli e hapur. Barcela shtriht në je sipërfaqe të pa prekur nga ndertimi në periferi të qyteti, që as në të ardhmë nuk do të ndertohet do te ruhët Natyra, sëpsë pjesa I përketë shtetit dhe nuk guxojn te nderrtojn pa leje.
Statusi: falas
Madhësi: 679 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S105
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 563,19 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S106
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 556,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S107
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 556,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S108
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 558,07 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S109
Kategori: Superior
Shtepjët e ksaj kategorije e kan një pamje të mrekullushme në Qytetin ë Pejës si dhe një pamjë nëe malët e Pejës. Ne favor nje pjes e madhe e të kopshtit që ofron shum vend, për shum aktivitetee te per bashkta. Barcëlat e tregoj veten permes nje qetsije dhe një ved në periferi të qytetit, me një pamje madhështore pa ndretime të ndretesave. Edhe ne të ardhmen Natyra nuk do të preket nga ndertimi, sepse pjesa I perkete shtetit dhe nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 700,75 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S110
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 522,77 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S111
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 534,79 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S112
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 585 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S113
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 542,55 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S114
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 522,89 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S115
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 545,81 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S116
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 533,53 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S117
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 521,23 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S118
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 545,39 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S119
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 504,1 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S120
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 503,01 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S121
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 502,08 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S122
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 502,98 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S123
Kategori: Premium
Shtepijet Premiurn gjinden në vendin rne të bukur me pamjë ten jë pejzazhit ne qytëtin ë Pejës që rrethohëtnga malet. Gjitha Barcëlav ju perketë një kopsht, ku rnundeni të gjejni qetësin dhe rehati. Barcëlat e tregoj veten përmes një qetsije dhe nje ved në periferi të qytetit, me një pamje rnadheshtore pa ndretime te ndretesave . Edhe ne te ardhmen Natyra nuk do te preket nga ndertimi, sepse pjesa I përkëte shtetit dhë nuk guxojjn të nderrtojn pa lejë.
Statusi: falas
Madhësi: 503,59 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S124
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 589,41 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S125
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S126
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S127
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 594,25 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S128
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 559 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S129
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 606,47 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S130
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S131
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S132
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 597,16 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S133
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 572,11 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S134
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 552,22 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S135
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 588,26 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S136
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 592,23 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S137
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 596,21 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S138
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 600,12 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S139
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 570,49 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S140
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 648,23 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S141
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 667,05 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S142
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 658,51 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S143
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 649,97 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S144
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 641 m²
parzelle $row[id] Callout Parzelle $row[id]S145
Kategori: Standard
Barcëlat qëndrojn në një pamje të një pejzazhi të bukur me shikim nga malet ne një shtrirje te qëtë. Barcelav ju perkëte një kopsht, ku mundeni të gjejni qetësin dhe rehati .
Statusi: falas
Madhësi: 569,59 m²
CalloutKategori: Ndërtimin e Qendrore
Kafene, restorante, doktorët, floktar, fidanishte, etc.