Peja Firmanlogo
Projekt
Shërbimet

Kjo pjesë e faqes së internetit ju ndihmon të përdorni akoma më mirë shërbimat tona për ju si dhe të merrni informacione të hollësishme lidhur me projektin. Po ashtu, ju mund të shkarkoni skedarë me projektplane, pamje, etj., ose të lidheni dretpërdrejt me ne.

Përshkrimi i valve qytetare në Pejë PDF

Sprovë si një shkarko PDF